PROGRAMA BAŞVURULARIN BAŞLAMASI

http://deuiibfmezunlari.org/biz/formlar adresi üzerinden

PROGRAMA BAŞVURULARIN KAPANMASI

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

http://deuiibfmezunlari.org/biz/  adresi üzerinden

MENTOR ve MENTEE EŞLEŞTİRİLMELERİNİN DUYURULMASI

MENTOR ve MENTEE TANIŞMA VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI EĞİTİMİ

…. İZİMDER DERNEK MERKEZİ – (11.00-14.00)

DANIŞMANLIK GÖRÜŞMELERİ

PROGRAM FORMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ