Doğa Sporları

Günümüzde teknolojinin beraberinde getirdiği hareket azlığı ile başa çıkmak için üyelerimiz ve mezunlarımızın katılımıyla tamamen gönüllülük usulü ile çalışan, mezunlar derneğimiz çatısı altında bir hobi grubudur. Hiçbir siyasi,dini ve ideolojik görüşü savunmamaktadır.
Topluluk üyelerinin kendi istekleriyle uygun sorumlulukları üstlenmesiyle aktivitelerini sürdürmektedirler.
Organizasyon Yapısı:
Yönetim : Doğa sporları topluluğumuz, İZİMDER Yönetim kurulu üyelerinden bir kişinin başkanlığı altında, yardımcıları ve diğer yönetim kurulu üyeleri derneğin üyeleri  arasından oylama ile seçilir. Seçilen üyeler gönüllülük esasına göre çalışmaktadır.
Grup Üyeliği: Grubun tüm etkinlikleri İZİMDER üyelerine, fakültemiz mezunlarına ve öğrencilerine açıktır. İsteyen her üye gerek hazırlık aşamasında gerekse sadece katılımcı olarak organizasyonlarda yer alma hakkına ve özgürlüğüne sahiptir.
Etkinlik Kararları: Doğa Sporları Topluluğu üyelerinin eğilimlerine, zamanlarına ve bütçe yapılarına göre belirlenmektedir. Yapılacak etkinlik takvimi altışar aylık yada bir yılı kapsayacak dönemler olarak planlanmaktadır. Bu programları Doğa Sporları Topluluğu belirlemektedir ve İZİMDER programlarıyla çakışmamasına özen göstermektedirler.
Etkinlikler : Trekking, Dağ Yürüyüşü, Rafting, Kampçılık, Kürek, Yamaç Paraşütü,  Sörf
Bütçe : Yapılacak organizasyonların maliyeti hesaplanarak ve kişi başı ücret bedeli bölünerek organizasyonlar kârsız ve zararsız kapatılması amaçlanmaktadır.

Yetkililer: Hicabî CANDAŞ