Hedeflerimiz

Derneğimiz, günün ihtiyaçlarına göre gelişmesini ve yapılanmasını sürdürürken; laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine sahip çıkan, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı; ülkemizin, bölgemizin ve İzmir’in ekonomik, politik, sosyal ve kültürel yaşamında önemli görevler üstlenmiş üyelerimiz arasında birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını geliştirmeyi GENEL HEDEF olarak kabul etmiştir.

21. yüzyılda, demokrasiyi nitelikli insan kaynağı ile kuran, işleten ve zenginleştiren, sivil örgütlenme başarısını gerçekleştiren toplumların küresel etkinliği belirginleşecektir. Öte yandan, yaşam kalitesinin yükselmesi ekonomik gelişme yanında, sosyal gelişmeye de bağlıdır. Sosyal gelişme ise, bireylerin sosyal organizasyonlardaki etkinlik düzeyleriyle ölçülmektedir. Derneğimiz, bu gelişmelerin bilincindedir ve bu nedenle faaliyetleriyle toplumumuzun sosyal gelişimine katkıda bulunmayı bir diğer GENEL HEDEF olarak kabul etmektedir.

Bu genel hedeflere ulaşılması amacıyla, dernek üyelerinin ilgi alanlarına giren konularda yaşanan gelişmelerin takipçisi olmak; üyelerinin meslek deneyimlerini kullanarak olası gelişmeler hakkında yerel ve genel yönetim üzerinde bilgilendirme ve gerektiğinde kamuoyu baskısı oluşturma görevini ÖZEL HEDEF olarak kabul etmektedir.
Bu hedeflere ulaşılması sırasında derneğimizin gücü, üyelerinin katkısı olacaktır.