Hakkımızda

İzmir’de İktisadi Bilimler öğretimi uzun bir geçmişe sahiptir. 1944 yılında kurulan İzmir Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu (YETO), ismi, yeri ve bağlı olduğu üniversite değişiklikler geçirmiş olsa da, bugüne kadar sayıları 60 bini geçtiği tahmin edilen (Türkiye’deki tüm üniversite mezunlarının yaklaşık yüzde biri) mezun vermiştir. İzmir’deki İktisadi Bilimler eğitiminin simgesi haline gelmiş olan YETO,bugün varlığını Dokuz Eylül Üniversitesi,İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi’nin tüzel kişiliğinde sürdürmektedir .
Böylesine köklü bir kurumun mezunlarına yönelik faaliyetler, ilk olarak 1960 yılında Ankara’da İzmir Yüksek Ticaretliler Derneği’nin kurulmasıyla başlamış, ardından 1973 yılında İzmir’de, derneğimiz İzmir İktisat ve Yüksek Ticaretliler Mezunlar Derneği (İZİMDER) kurulmuştur. Derneğimizin adı, 30 Mart 2012 tarihinde yapılan olağan genel kurul sonucunda DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (D.E.Ü.İ.İ.B.F ) MEZUNLARI DERNEĞİ – İZİMDER olarak logosu ile birlikte değişmiştir.
2018-2021 yılları arasında görev yapacak yönetim kurulumuz, bu dönem içinde derneği;
 – Kamuoyunda tanınan.
 – Haberleşme ve planlı faaliyetler için altyapısını kurmuş.
 – Mezunlarımız, öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz arasında köprü olma işlevini üstlenmiş.
Derneğimiz 2009 -2012 görev yapan yönetim kurulumuz döneminde; Fakültemizde  öğrenim yapan öğrencilerimizi maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri normal öğrenimleri süresince BURS vermeyi hedefleyerek oluşturduğu, BURS HAVUZU ‘ n da ki öğrenci sayısını da yeni dönemde arttırmayı hedeflemektedir.
 – Geleneksel nitelik kazanacak etkinliklere ( 17 – 22 Şubat tarihlerinde İzmir İktisat Günleri, Mayıs ayının son haftasından YETO ’dan İİBF Mezunlar Buluşması, Ekim ayında 25. ve 50. Yıl Mezuniyet Gecesi, Her mezuniyet döneminde mezunlarımızın anılarında kalacak mezuniyet balosu ve mezuniyet andaçları) imza atmış,
 – Mezunlarımızın iş hayatındaki başarılarına destek sağlayacak eğitim faaliyetlerini, DEÜ-İİBF öğrencilerinin barınma sorunlarına yardımcı olmaya çalışmak, üye ve mezunlarımızın toplanacağı lokal yeri oluşturmak, dernek bünyesinde kuracağımız fotoğraf, gezi,tiyatro, doğa sporları ve diğer topluluklarla sosyal etkinlik kulvarlarını hızla oluşturup bu alanlarda mesafe alarak belirli bir konuma getirmek amacındadır.
Köklü geçmişimiz ve mezun potansiyelimiz, derneğimize benzer mezun derneklerinin içinde seçkin bir konuma yükselebilecek gücü temin edebilecektir. Ankara İZİMDER ile birlikte, mezunlarımız arasında özlediğimiz dayanışmayı ve birlikteliği sağlayabilmek için yola çıkmış bulunuyoruz.
Amaçlarımıza ulaşmak için kuşkusuz en başta mezunlarımızın ve öğretim elemanlarımızın ilgi ve desteklerine, önerilerine, yapıcı eleştirilerine ihtiyaç duymaktayız.
Derneğimiz, YETO ’dan bu yana tüm mezunları ve ilgili fakültelerde görev yapan öğretim elemanlarını doğal üyesi kabul etmektedir. Dernekler Kanunu ve tüzüğümüz gereği, sadece aidatını ödemiş olanlar resmi kayda girerek asil üye olabilecek, dernek kimlik kartına sahip olacak ve dernek faaliyetlerinden eksiksiz yararlanabilecektir. Diğer üyeler, sosyal medya yoluyla bazı organizasyonlardan haberdar edilecektir.

Bununla beraber, her ne kadar aidat dışı gelir kaynakları için yoğun çaba gösteriyor olsak da, derneğimizin yeniden belirlenen büyütülmüş hedefleri doğrultusunda kısa sürede atılım yapabilmesi, önemli ölçüde mali olanakların genişliğine bağlıdır. Bu konuda mezunlarımızın derneğimizi sahiplenip asıl üye olarak gereken hassasiyeti göstereceklerine yürekten inanıyorum. Ayrıca, tanıdığınız eski mezunların isim ve adreslerini bildirme, bağış, sponsorluk vb. destekler sağlama konusundaki girişimlerinizden mutluluk duyacağımızı belirtmek isterim.
Derneğimize henüz üye değilseniz, Siz aramıza katılıncaya kadar halen bir kişi eksik olduğumuzu unutmayın ve katılımınızın yaratacağı sinerji bize daha fazla güç verecektir. 

Yaşar Erkan ÖZDEMİR
Yönetim Kurulu Başkanı