Atatürkçü Düşünce Topluluğu

ATATÜRKÇÜLÜK
“ Çağdaşlaşmayı Hedef Alan, Aklı Ve Bilimi Temel Hareket Noktası Olarak Gören Bir Düşünce Sistemidir.”
Atatürkçülük, mutlak laik düşünüşün akılcı görüşüyle; halkı halk adına milli benlik bilinci ile dolu bir halde milli egemenliğe dayanan cumhuriyet devletinin koruyucu kantları altında, bilimsel, ekonomik ve sosyal yönden kalkındıracak; çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkartacak, “yurtta sulh, cihanda sulh” sloganına dayanarak, evrende ayrı devletler oluşturan milletleri birbirine karşılıklı sevgi, saygı ve dayanışma duygusu ile bağlayacak yöntemin oluşturduğu yönetim sistemidir.
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİNİN ESASLARI
Atatürk’ün teori ve uygulamalarından kaynaklanır.
Akıl ve bilimi temel hareket noktası olarak görür.
Akıl ve bilim dışı uygulamaları reddeder.
Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur ve gene türk milletinin ihtiyaçlarına çözümler getirir.
Çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkmayı ana hedef olarak kabul eder.
Demokratik ve laik bir devlet ve toplum yapısını öngörür. İnsanlara kul ve mürit olma yerine vatandaş olma bilinci aşılar.
Devletin yönetim biçimi olarak demokrasiyi esas alır.

Yetkililer: Serkan ESEN