Hakkımızda

Nedir Bu Genç İZİMDER?
Size katacaklarımızdan, faaliyetlerimizden ve etkinliklerimizden bahsetmeden önce, çevremizdeki kişilerin sordukları ilk soruyu cevaplamak daha yararlı olur.

Nedir bu Genç İZİMDER?
Genç İZİMDER, okulumuz İİBF mezunlarının kurmuş olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunları Derneği altında oluşan ve fakültemiz öğrencilerinin kurup yönettiği bir gençlik akademisi olmakla birlikte, gelecekteki kariyerimiz için planlamalar yapabileceğimiz dinamik bir yapıdır.
Okulda dersleri, sınavları, finalleri bir şekilde geçip mezun oluyoruz. Ama dışarısı farklı… İş dünyası bizim kontrolümüzde yaşanan bir dünya değil.
Hepimizin bildiği gibi ülkemizde iş bulamayan bir çok üniversite mezunu var. Hepimiz mezun olduktan sonra dışarıda bir iş bağlantımızın olmasını isteriz. Peki biz neden bu bağlantılara sahip olamayalım?
Öncelikle belirtmek isteriz ki bu oluşum bir kulüp organizasyonu değildir. Bu oluşum, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri ile fakültemizin mezunları arasında bir bağ kurabilmek ve kurulan bu bağın gelecek yıllara aktarılması amacı ile oluşturulmuştur.

Neden bir DEU İİBF ruhu oluşturmayalım?
Az önce de belirttiğimiz gibi öğrencilerle iş dünyası arasında köprü kurmak istiyoruz ancak tabiri caizse aramızda bir uçurum var.
Bu farkı azaltabilmek için çalışmalar planlıyor ve öğrenci kulüplerimizle projeleri hayata geçiriyoruz. Gerçekleştireceğimiz projeler ile birlikte Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF ruhu oluşturup, bu ruhu gelecek yıllara aktaracağız. Sağlanan bu ruhla gelecekte Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF mezunu iş adamları/kadınları yaratabiliriz.
İZİMDER bünyesinde şu an iş dünyasının lideri pek çok üyemiz var.
Dinamik yapımız içerisinde iş dünyasının ciddiyetini taşırken eğlenmeyi de unutmuyoruz!
Sosyal etkinliklerimiz de olacak. Biliyorsunuz, Biz Genç İZİMDER’iz!
Kısaca geleceğimizi şekillendirirken birbirimizin değerini ve okulumuzun ismini yükseltiyoruz.
Evet! Kariyer kulüpleri,
Evet! Eğlence, sanat ve diğer kulüpler!
Genç-İz bünyesinde neden hayallerimizi ve hedeflerimizi hep birlikte gerçekleştirmeyelim ki?

Misyon

  • Dokuz Eylül İİBF ruhu yaratmak.
  • Üyelerinin kişisel gelişimini sağlamak ve onları iş dünyasına hazırlamak.
  • Bölgesel sorumluluk.

Vizyon

Potansiyel üyeler ile mevcut üyeler arasındaki bağlantıları güçlendirmek ve devamlılığını sağlamak.