• Gönüllü olmak,
 • Program öncesinde ve sürecinde gerçekleştirilecek ve planlanacak eğitimlere, toplantılara katılmak,
 • Bir program dönemi ( 4 ay ) içinde her biri 60 dk. olan ayda en az 1, toplamda en fazla 8 görüşmeyi taahhüt etmek,
 • Her seans sonrası dolduracağı «seans sonu görüşme tutanağını program yetkililerine ulaştırmak,
 • Görüşmelerde karşılıklı saygı ve güven esaslarına uygun hareket etmek,
 • Mentee’ye gerekli zamanı ayırmakta özen göstermek,
 • Menteenin beklentileri doğrultusunda onu bilgilendirmek ve yönlendirmek,
 • Staj ve iş arayışlarına rehber olmak,
 • Menteeye farkındalık kazandırmak,
 • Deneyimlerini, becerilerini ve uzmanlık alanlarını aktarmak,
 • Menteeye danışmanlık alanıyla ilgili gerekli iletişim ağını sağlamak,
 • Programın kurallarının ve sorumluluklarını bilincinde olmak.

** İşbirliğini sürdürmek isteyen Mentor ve Menteeler, YENİ eğitim öğretim dönemi başlangıcında  gerçekleşecek olan Mentor&Mentee Programı’nda da görüşmelerini sürdürebileceklerdir

Menteeden Beklenenler ve Sorumluluklar

 • Gönüllü olmak,
 • Program öncesinde gerçekleştirilecek eğitimlere katılmak,
 • Bir program dönemi ( 4 ay ) içinde her biri 60 dk. olan ayda en az 1, toplamda en fazla 8 görüşmeyi taahhüt etmek,
 • Her seans sonrası dolduracağı «seans sonu görüşme tutanağını program yetkililerine ulaştırmak,
 • Görüşmelere aktif katılım sağlamak,
 • Görüşmelerde karşılıklı saygı ve güven esaslarına uygun hareket etmek,
 • Mentorun ayırdığı zamanı en verimli şekilde değerlendirmek,
 • Mentorla işbirliği yapmak ve iletişime açık olmak,
 • Eleştiriye ve geri bildirim almaya açık olmak,
 • Programa planlanan dönem dahilinde bağlı kalmak,
 • Programın kurallarının ve sorumluluklarının bilincinde olmak.

** İşbirliğini sürdürmek isteyen Mentor ve Menteeler, YENİ eğitim öğretim dönemi başlangıcında  gerçekleşecek olan Mentor &Mentee Programı’nda  da görüşmelerini sürdürebileceklerdir.