Derneğimiz, fakültemiz Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Genç – İZİMDER öğrenci topluluğumuz ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğrenci Kulübü işbirliği “ İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜNCEL SORUNLAR Dezavantajlı Gruplar – İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği“ konusu iki oturumlu sempozyum yapıldı.
Derneğimiz Yönetim Kurulu başkanı Yaşar Erkan ÖZDEMİR açılış konuşmasını yaparken,

Fakültemiz Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Tunç DEMİRBİLEK açılış konuşmasını yaparken,

Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Pınar Süral ÖZER açılış konuşmasını yaparken,

Açılış konuşmalarından sonra “ Dezavantajlı Gruplar  “ konusunun işlendiği panelin oturum başkanlığını Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Tunç DEMİRBİLEK yaptı. İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Kadri KABAK tüm çalışanların dezavantajlarını giderilmesi yönünde yapılan çalışmaları, Coca – Cola Satış Yöneticisi Bahar Gencel DURMUŞ  kadınların iş yaşamında ki ve Görme Engelliler Federasyonu Başkanı Haldun KIRKIK ‘ da engellilerin dezavantajlarını anlattı.

Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Erkan ÖZDEMİR, oturum başkanı Prof. Dr. Tunç DEMİRBİLEK ' e teşekkür plaketini takdim etti.

İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl müdürü Kadri KABAK ‘ a emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Erol AKI teşekkür plaketini takdim etti.

Coca Cola satış yöneticisi Bahar Gençel DURMUŞ ‘ a emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Nazım ÖZER teşekkür plaketini takdim etti.

Görme Engelliler Federasyonu Başkanı Haldun KIRKIK ‘ a emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Fevzi DEMİR takdim etti

Öğleden sonra yapılan " İNSANA YAKIŞIR İŞ BAĞLAMINDA İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ " konulu 2. Oturumun başkanlığını DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Yaşar TINAR yaptı. Konu ile genel değerlendirmeyi sunum ile Pamukkale Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuz KARADENİZ, Hukuki açıdan emekli öğretim üyesi ve Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fevzi DEVRİM, teftiş yönünden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Basın Müşaviri Dr. Sıddık TOPALOĞLU yaptılar.

Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali SÖNMEZ, oturum başkanı Prof. Dr. Mustafa Yaşar TINAR ' a teşekkür plaketini takdim etti.

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fevzi DEMİR ‘ e teşekkür plaketini emekli öğretim üyemiz Prof. Dr. Adnan GÜLERMAN takdim etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Basın Müşaviri Dr. Sıddık TOPALOĞLU ‘ na teşekkür plaketini eski dekanlarımızdan emekli öğretim üyemiz Prof. Dr. Fikret SÖNMEZ takdim etti.

Pamukkale Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuz KARADENİZ ‘ e  fakültemiz Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölüm başkanı Prof. Dr. Tunç DEMİRBİLEK takdim etti.

Dernek yönetim kurulumuz işbirliği yapan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümüne bir teşekkür plaketi takdim etti.

Etkinliğimize ilgi gösteren medya ile değişik röportajlar yaptık. ( Ege Tv )

RizVN Login

Dernek Üyeleri Girişi