Bir program dönemi ( 4 ay ) içinde her biri 60 dk. olan ayda en az 1, toplamda en fazla 8 görüşmeyi taahhüt etmek.